アーカイブ: 論文

Impact factor 5 over

タイトル:Prognostic impact of transcatheter mitral valve repair in patients with exercise-induced secondary mitral regurgitation.

雑誌:European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 2021;22(5):530-538.

著者:Izumo Masaki, Kuwata Shingo, Ishibashi Yuki, Suzuki Tomomi, Ohara Hiroshi, Watanabe Mika, Sato Yukio, Nishikawa Haruka, Okuyama Kazuaki, Kamijima Ryo, Takai Manabu, Kou Seisyo, Harada Tomoo, Akashi Yoshihiro J.

タイトル:Transcatheter mitral valve repair with MitraClip in a patient on hemodialysis with huge flail gap.

雑誌:Cardiovascular Intervention and Therapeutics, 2021;36(2):268-269.

著者:Koga Masashi, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki, Tanabe Yasuhiro, Higuma Takumi, Akashi Yoshihiro J.

Impact factor 5 over

タイトル:International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology

雑誌:European Heart Journal, 2018 Jun 7;39(22):2032-2046.

著者:Jelena-Rima Ghadri , Ilan Shor Wittstein , Abhiram Prasad , Scott Sharkey , Keigo Dote , Yoshihiro John Akashi , Victoria Lucia Cammann , Filippo Crea , Leonarda Galiuto , Walter Desmet , Tetsuro Yoshida , Roberto Manfredini , Ingo Eitel , Masami Kosuge , Holger M Nef , Abhishek Deshmukh , Amir Lerman , Eduardo Bossone , Rodolfo Citro , Takashi Ueyama , Domenico Corrado , Satoshi Kurisu , Frank Ruschitzka , David Winchester , Alexander R Lyon , Elmir Omerovic , Jeroen J Bax , Patrick Meimoun , Guiseppe Tarantini , Charanjit Rihal , Shams Y-Hassan , Federico Migliore , John D Horowitz , Hiroaki Shimokawa , Thomas Felix Lüscher , Christian Templin

タイトル:Short-term effects of low-dose tolvaptan in acute decompensated heart failure patients with severe aortic stenosis: The LOHAS registry.

雑誌:International Journal of Cardiology , 2020;305:82-86.

著者:Watanabe Yusuke, Nara Yugo, Hioki Hirofumi, Kawashima Hideyuki, Kataoka Akihisa, Nakashima Makoto, Nishihata Yosuke, Hayashida Kentaro, Yamamoto Masanori, Tanaka Jun, Mizutani Kazuki, Jujo Kentaro, Nakazawa Gaku, Izumo Masaki, Kozuma Ken.

Impact factor 5 over

タイトル:International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part II): Diagnostic Workup, Outcome, and Management

雑誌:European Heart Journal, 2018 Jun 7;39(22):2047-2062.

著者:Jelena-Rima Ghadri , Ilan Shor Wittstein , Abhiram Prasad , Scott Sharkey , Keigo Dote , Yoshihiro John Akashi , Victoria Lucia Cammann , Filippo Crea , Leonarda Galiuto , Walter Desmet , Tetsuro Yoshida , Roberto Manfredini , Ingo Eitel , Masami Kosuge , Holger M Nef , Abhishek Deshmukh , Amir Lerman , Eduardo Bossone , Rodolfo Citro , Takashi Ueyama , Domenico Corrado , Satoshi Kurisu , Frank Ruschitzka , David Winchester , Alexander R Lyon , Elmir Omerovic , Jeroen J Bax , Patrick Meimoun , Guiseppe Tarantini , Charanjit Rihal , Shams Y-Hassan , Federico Migliore , John D Horowitz , Hiroaki Shimokawa , Thomas Felix Lüscher , Christian Templin

タイトル:Relative risk of plaque erosion among different age and sex groups in patients with acute coronary syndrome.

雑誌:Journal of Thrombosis and Thrombolysis , 2020;49(3):352-359.

著者:Kim Hyung Oh, Kim Chong Jin, Kim Weon, Cho Jin-Man, Soeda Tsunenari, Takano Masamichi, Yan Bryan P, Crea Filippo, Niccoli Giampaolo, Vergallo Rocco, Minami Yoshiyasu, Higuma Takumi, Kimura Shigeki, Boeder Niklas Frederik, Nef Holger, Adriaenssens Tom, Kurihara Osamu, Thondapu Vikas, Russo Michele, Yamamoto Erika, Sugiyama Tomoyo, Lee Hang, Kakuta Tsunekazu, Yonetsu Taishi, Jang Ik-Kyung.

タイトル:Per-vessel level analysis of fractional flow reserve and instantaneous wave-free ratio discordance - Insights from the AJIP registry.

雑誌:Circulation Journal , 2020;84(6):1034-1038.

著者:Warisawa Takayuki, Cook Christopher M, Seligman Henry, Howard James P, Ahmad Yousif, Rajkumar Christopher, Doi Shunichi, Nakayama Masafumi, Tanigaki Toru, Omori Hiroyuki, Nakajima Akihiro, Yamanaka Futoshi, Goto Sonoka, Yakuta Yohei, Karube Kenichi, Uetani Teruyoshi, Kikuta Yuetsu, Shiono Yasutsugu, Kawase Yoshiaki, Nishina Hidetaka, Nakamura Sunao, Escaned Javier, Akashi Yoshihiro J, Matsuo Hitoshi, Davies Justin E.

タイトル:Changes in oxygen uptake kinetics after exercise caused by differences in loading pattern and exercise intensity.

雑誌:ESC Heart Failure , 2020;7(3):1109-1117.

著者:Ichikawa Yuri, Maeda Tomoko, Takahashi Tetsuya, Ashikaga Kohei, Tanaka Shiori, Sumi Yuki, Itoh Haruki.

タイトル:Electroanatomical voltage mapping to distinguish right-sided cardiac sarcoidosis from arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.

雑誌:JACC Clinical Electrophysiology , 2020;6(6):696-707.

著者:Hoogendoorn Jarieke C, Sramko Marek, Venlet Jeroen, Siontis Konstantinos C, Kumar Saurabh, Singh Robin, Nakajima Ikutaro, Piers Sebastiaan R D, de Riva Silva Marta, Glashan Claire A, Crawford Thomas, Tedrow Usha B, Stevenson William G, Bogun Frank, Zeppenfeld Katja.

タイトル:Japanese heart failure society 2018 scientific statement on nutritional assessment and management in heart failure patients.

雑誌:Circulation Journal , 2020;84(8):1408-1444.

著者:Yamamoto Kazuhiro, Tsuchihashi-Makaya Miyuki, Kinugasa Yoshiharu, Iida Yuki, Kamiya Kentaro, Kihara Yasuki, Kono Yuji, Sato Yukihito, Suzuki Norio, Takeuchi Harumi, Higo Taiki, Miyazawa Yasushi, Miyajima Isao, Yamashina Akira, Yoshita Katsushi, Washida Koichi, Kuzuya Masafumi, Takahashi Tetsuya, Nakaya Yutaka, Hasebe Naoyuki, Tsutsui Hiroyuki; Japanese Heart Failure Society, Expert Consensus Writing Committee.

タイトル:Safety of revascularization deferral of left main stenosis based on instantaneous wave-free ratio evaluation.

雑誌:JACC Cardiovascular Interventions , 2020;13(14):1655-1664.

著者:Warisawa Takayuki, Cook ChristopherM, Rajkumar Christopher, Howard James P, Seligman Henry, Ahmad Yousif, El Hajj Stephanie, Doi Shunichi, Nakajima Akihiro, Nakayama Masafumi, Goto Sonoka, Vera-Urquiza Rafael, Sato Takao, Kikuta Yuetsu, Kawase Yoshiaki, Nishina Hidetaka, Petraco Ricardo, Al-Lamee Rasha, Nijjer Sukhjinder, Sen Sayan, Nakamura Sunao, Lerman Amir, Matsuo Hitoshi, Francis Darrel P, Akashi Yoshihiro J, Escaned Javier, Davies Justin E.

タイトル:'Avulsion Injury' of the artery by a suture-mediated closure system during transcatheter aortic valve implantation.

雑誌:The Journal of Invasive Cardiology , 2020;32(7):E193.

著者:Kaihara Toshiki, Higuma Takumi, Kuwata Shingo, Koga Masashi, Watanabe Mika, Okuyama Kazuaki, Kamijima Ryo, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki, Tanabe Yasuhiro, Akashi Yoshihiro J.

タイトル:Seasonal variations in the pathogenesis of acute coronary syndromes.

雑誌:Journal of the American Heart Association , 2020;9(13):e015579.

著者:Kurihara Osamu, Takano Masamichi, Yamamoto Erika, Yonetsu Taishi, Kakuta Tsunekazu, Soeda Tsunenari, Yan Bryan P, Crea Filippo, Higuma Takumi, Kimura Shigeki, Minami Yoshiyasu, Adriaenssens Tom, Boeder Niklas F, Nef Holger M, Kim Chong Jin, Thondapu Vikas, Kim Hyung Oh, Russo Michele, Sugiyama Tomoyo, Fracassi Francesco, Lee Hang, Mizuno Kyoichi, Jang Ik-Kyung.

タイトル:Rationale and design of therapeutic Aagiogenesis by cell transplantation using adipose-derived regenerative cells in patients with critical limb Ischemia ― TACT-ADRC multicenter trial ―.

雑誌:Circulation Reports , 2020;2(9):531-535.

著者:Shimizu Yuuki, Kondo Kazuhisa, Fukumoto Yoshihiro, Takamura Masayuki, Inoue Teruo, Nagata Tokuichiro, Akashi Yoshihiro J, Yamada Yoshihiro, Kuwahara Koichiro, Kobayashi Yoshio, Shibata Rei, Murohara Toyoaki.

タイトル:Association of pulmonary hypertension and right ventricular function with exercise capacity in heart failure.

雑誌:ESC Heart Failure , 2020;7(4):1635-1644.

著者:Teramoto Kanako, Sengelov Morten, West Erin, Santos Mario, Nadruz Wilson, Skali Hicham, Shah Amil M.

タイトル:A multicenter study on the clinical characteristics and risk factors of in-hospital mortality in patients with mechanical complications following acute myocardial infarction.

雑誌:Heart and Vessels , 2020;35(8):1060-1069.

著者:Koeda Yorihiko, Itoh Tomonori, Ishikawa Yu, Morino Yoshihiro, Mizutani Tomohiro, Ako Junya, Nakano Masataka, Yoshioka Koichiro, Ikari Yuji, Inami Shu, Sakuma Masashi, Taguchi Isao, Ishikawa Tetsuya, Sugimura Hiroyuki, Sugi Keiki, Matsumoto Kazuo, Mitarai Takanobu, Kunishima Tomoyuki, Akashi Yoshihiro J, Nomura Takahiro, Fukushi Kei, Yoshino Hideaki; Cardiovascular Research Consortium-8 Universities (CIRC-8U).

タイトル:Difference in functional assessment of individual stenosis severity in serial coronary lesions between resting and hyperemic pressure-wire pullback: Insights from the GIFT registry.

雑誌:International Journal of Cardiology , 2020;312:10-15.

著者:Warisawa Takayuki, Howard James P, Kawase Yoshiaki, Tanigaki Toru, Omori Hiroyuki, Cook Christopher M, Ahmad Yousif, Francis Darrel P, Akashi Yoshihiro J, Matsuo Hitoshi, Davies Justin E.

タイトル:Prognostic value of mini nutritional assessment-short form with aortic valve stenosis following transcatheter aortic valve implantation.

雑誌:ESC Heart Failure , 2020;7(6):4024-4031.

著者:Doi Shunichi, Ashikaga Kohei, Kida Keisuke, Watanabe Mika, Yoneyama Kihei, Suzuki Norio, Kuwata Shingo,Kaihara Toshiki, Koga Masashi, Okuyama Kazuaki, Kamijima Ryo, Tanabe Yasuhiro, Takeichi Naoya, Watanabe Satoshi, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki and Akashi J Yoshihiro.

タイトル:Mid- to late-life time-averaged cumulative blood pressure and late-life cardiac structure, function, and heart failure.

雑誌:Hypertension , 2020;76(3):808-818.

著者:Teramoto Kanako, Nadruz Junior Wilson, Matsushita Kunihiro, Claggett Brian, John John E, Skali Hicham, Solomon Scott, Cheng Susan, Shah Amil M.