アーカイブ: 論文

タイトル:Weather temperature and the incidence of hospitalization for cardiovascular diseases in an aging society.

雑誌:Scientific Reports, 2021;11(1):10863.

著者:Yoneyama Kihei, Nakai Michikazu, Higuma Takumi, Teramoto Kanako, Watanabe Mika, Kaihara Toshiki, Sumita Yoko, Miyamoto Yoshihiro, Yasuda Satoshi, Ishibashi Yuki, Izumo Masaki, Tanabe Yasuhiro, Harada Tomoo, Ogawa Hisao, Akashi Yoshihiro J.

タイトル:Association of PM2.5 exposure with hospitalization for cardiovascular disease in elderly individuals in Japan.

雑誌:Scientific Reports, 2021;11(1):9897.

著者:Kaihara Toshiki, Yoneyama Kihei, Nakai Michikazu, Higuma Takumi, Sumita Yoko, Miyamoto Yoshihiro, Watanabe Mika, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki, Tanabe Yasuhiro, Harada Tomoo, Yasuda Satoshi, Ogawa Hisao, Akashi Yoshihiro J.

Impact factor 5 over

タイトル:Staphylococcus bacteremia without evidence of cardiac implantable electronic device infection.

雑誌:Heart Rhythm, 2021;18(5):752-759.

著者:Nakajima Ikutaro, Narui Ryohsuke, Tokutake Kenichi, Norton Caleb A, Stevenson William G, Richardson Travis D, Ellis Christopher R, Crossley George H 3rd, Montgomery Jay A.

Impact factor 5 over

タイトル:MitraClip after failed surgical mitral valve repair-an international multicenter study.

雑誌:Journal of the American Heart Association, 2021;10(7):e019236.

著者:Rahhab Zouhair, Lim David Scott, Little Stephen H, Taramasso Maurizio, Kuwata Shingo, Saccocci Matteo, Tamburino Corrado, Grasso Carmelo, Frerker Christian, Wißt Theresa, Garberich Ross, Hausleiter Jorg, Braun Daniel, Avenatti Eleonora, Delgado Victoria, Ussia Gian Paolo, Castriota Fausto, Nerla Roberto, Ince Huseyin, Öner Alper, Estevez-Loureiro Rodrigo, Latib Azeem, Regazzoli Damiano, Piazza Nicolo, Alosaimi Hind, de Jaegere Peter PT, Bax Jeroen, Dvir Danny, Maisano Francesco, Sorajja Paul, Reardon Michael J, Van Mieghem Nicolas M.

タイトル:AF Ablation Frontier Registry investigators.. Clinical outcomes of ablation versus non-ablation therapy for atrial fibrillation in Japan: analysis of pooled data from the AF Frontier Ablation Registry and SAKURA AF registry.

雑誌:Heart and Vessels, 2021;36(4):549-560.

著者:Iso Kazuki, Nagashima Koichi, Arai Masaru, Watanabe Ryuta, Yokoyama Katsuaki, Matsumoto Naoya, Otsuka Takayuki, Suzuki Shinya, Hirata Akio, Murakami Masato, Takami Mitsuru, Kimura Masaomi, Fukaya Hidehira, Nakahara Shiro, Kato Takeshi, Hayashi Hiroshi, Iwasaki Yu-Ki, Shimizu Wataru, Nakajima Ikutaro, Harada Tomoo, Koyama Junjiroh, Okumura Ken, Tokuda Michifumi, Yamane Teiichi, Tanimoto Kojiro, Momiyama Yukihiko, Nonoguchi Noriko, Soejima Kyoko, Ejima Koichiro, Hagiwara Nobuhisa, Harada Masahide, Sonoda Kazumasa, Inoue Masaru, Kumagai Koji, Hayashi Hidemori, Yazaki Yoshinao, Satomi Kazuhiro, Watari Yuji, Okumura Yasuo;

Impact factor 5 over

タイトル:Prognostic impact of transcatheter mitral valve repair in patients with exercise-induced secondary mitral regurgitation.

雑誌:European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 2021;22(5):530-538.

著者:Izumo Masaki, Kuwata Shingo, Ishibashi Yuki, Suzuki Tomomi, Ohara Hiroshi, Watanabe Mika, Sato Yukio, Nishikawa Haruka, Okuyama Kazuaki, Kamijima Ryo, Takai Manabu, Kou Seisyo, Harada Tomoo, Akashi Yoshihiro J.

タイトル:Transcatheter mitral valve repair with MitraClip in a patient on hemodialysis with huge flail gap.

雑誌:Cardiovascular Intervention and Therapeutics, 2021;36(2):268-269.

著者:Koga Masashi, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki, Tanabe Yasuhiro, Higuma Takumi, Akashi Yoshihiro J.

Impact factor 5 over

タイトル:International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology

雑誌:European Heart Journal, 2018 Jun 7;39(22):2032-2046.

著者:Jelena-Rima Ghadri , Ilan Shor Wittstein , Abhiram Prasad , Scott Sharkey , Keigo Dote , Yoshihiro John Akashi , Victoria Lucia Cammann , Filippo Crea , Leonarda Galiuto , Walter Desmet , Tetsuro Yoshida , Roberto Manfredini , Ingo Eitel , Masami Kosuge , Holger M Nef , Abhishek Deshmukh , Amir Lerman , Eduardo Bossone , Rodolfo Citro , Takashi Ueyama , Domenico Corrado , Satoshi Kurisu , Frank Ruschitzka , David Winchester , Alexander R Lyon , Elmir Omerovic , Jeroen J Bax , Patrick Meimoun , Guiseppe Tarantini , Charanjit Rihal , Shams Y-Hassan , Federico Migliore , John D Horowitz , Hiroaki Shimokawa , Thomas Felix Lüscher , Christian Templin

タイトル:Short-term effects of low-dose tolvaptan in acute decompensated heart failure patients with severe aortic stenosis: The LOHAS registry.

雑誌:International Journal of Cardiology , 2020;305:82-86.

著者:Watanabe Yusuke, Nara Yugo, Hioki Hirofumi, Kawashima Hideyuki, Kataoka Akihisa, Nakashima Makoto, Nishihata Yosuke, Hayashida Kentaro, Yamamoto Masanori, Tanaka Jun, Mizutani Kazuki, Jujo Kentaro, Nakazawa Gaku, Izumo Masaki, Kozuma Ken.

Impact factor 5 over

タイトル:International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part II): Diagnostic Workup, Outcome, and Management

雑誌:European Heart Journal, 2018 Jun 7;39(22):2047-2062.

著者:Jelena-Rima Ghadri , Ilan Shor Wittstein , Abhiram Prasad , Scott Sharkey , Keigo Dote , Yoshihiro John Akashi , Victoria Lucia Cammann , Filippo Crea , Leonarda Galiuto , Walter Desmet , Tetsuro Yoshida , Roberto Manfredini , Ingo Eitel , Masami Kosuge , Holger M Nef , Abhishek Deshmukh , Amir Lerman , Eduardo Bossone , Rodolfo Citro , Takashi Ueyama , Domenico Corrado , Satoshi Kurisu , Frank Ruschitzka , David Winchester , Alexander R Lyon , Elmir Omerovic , Jeroen J Bax , Patrick Meimoun , Guiseppe Tarantini , Charanjit Rihal , Shams Y-Hassan , Federico Migliore , John D Horowitz , Hiroaki Shimokawa , Thomas Felix Lüscher , Christian Templin

タイトル:Relative risk of plaque erosion among different age and sex groups in patients with acute coronary syndrome.

雑誌:Journal of Thrombosis and Thrombolysis , 2020;49(3):352-359.

著者:Kim Hyung Oh, Kim Chong Jin, Kim Weon, Cho Jin-Man, Soeda Tsunenari, Takano Masamichi, Yan Bryan P, Crea Filippo, Niccoli Giampaolo, Vergallo Rocco, Minami Yoshiyasu, Higuma Takumi, Kimura Shigeki, Boeder Niklas Frederik, Nef Holger, Adriaenssens Tom, Kurihara Osamu, Thondapu Vikas, Russo Michele, Yamamoto Erika, Sugiyama Tomoyo, Lee Hang, Kakuta Tsunekazu, Yonetsu Taishi, Jang Ik-Kyung.

タイトル:Per-vessel level analysis of fractional flow reserve and instantaneous wave-free ratio discordance - Insights from the AJIP registry.

雑誌:Circulation Journal , 2020;84(6):1034-1038.

著者:Warisawa Takayuki, Cook Christopher M, Seligman Henry, Howard James P, Ahmad Yousif, Rajkumar Christopher, Doi Shunichi, Nakayama Masafumi, Tanigaki Toru, Omori Hiroyuki, Nakajima Akihiro, Yamanaka Futoshi, Goto Sonoka, Yakuta Yohei, Karube Kenichi, Uetani Teruyoshi, Kikuta Yuetsu, Shiono Yasutsugu, Kawase Yoshiaki, Nishina Hidetaka, Nakamura Sunao, Escaned Javier, Akashi Yoshihiro J, Matsuo Hitoshi, Davies Justin E.

タイトル:Changes in oxygen uptake kinetics after exercise caused by differences in loading pattern and exercise intensity.

雑誌:ESC Heart Failure , 2020;7(3):1109-1117.

著者:Ichikawa Yuri, Maeda Tomoko, Takahashi Tetsuya, Ashikaga Kohei, Tanaka Shiori, Sumi Yuki, Itoh Haruki.

タイトル:Electroanatomical voltage mapping to distinguish right-sided cardiac sarcoidosis from arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.

雑誌:JACC Clinical Electrophysiology , 2020;6(6):696-707.

著者:Hoogendoorn Jarieke C, Sramko Marek, Venlet Jeroen, Siontis Konstantinos C, Kumar Saurabh, Singh Robin, Nakajima Ikutaro, Piers Sebastiaan R D, de Riva Silva Marta, Glashan Claire A, Crawford Thomas, Tedrow Usha B, Stevenson William G, Bogun Frank, Zeppenfeld Katja.

タイトル:Japanese heart failure society 2018 scientific statement on nutritional assessment and management in heart failure patients.

雑誌:Circulation Journal , 2020;84(8):1408-1444.

著者:Yamamoto Kazuhiro, Tsuchihashi-Makaya Miyuki, Kinugasa Yoshiharu, Iida Yuki, Kamiya Kentaro, Kihara Yasuki, Kono Yuji, Sato Yukihito, Suzuki Norio, Takeuchi Harumi, Higo Taiki, Miyazawa Yasushi, Miyajima Isao, Yamashina Akira, Yoshita Katsushi, Washida Koichi, Kuzuya Masafumi, Takahashi Tetsuya, Nakaya Yutaka, Hasebe Naoyuki, Tsutsui Hiroyuki; Japanese Heart Failure Society, Expert Consensus Writing Committee.

タイトル:Safety of revascularization deferral of left main stenosis based on instantaneous wave-free ratio evaluation.

雑誌:JACC Cardiovascular Interventions , 2020;13(14):1655-1664.

著者:Warisawa Takayuki, Cook ChristopherM, Rajkumar Christopher, Howard James P, Seligman Henry, Ahmad Yousif, El Hajj Stephanie, Doi Shunichi, Nakajima Akihiro, Nakayama Masafumi, Goto Sonoka, Vera-Urquiza Rafael, Sato Takao, Kikuta Yuetsu, Kawase Yoshiaki, Nishina Hidetaka, Petraco Ricardo, Al-Lamee Rasha, Nijjer Sukhjinder, Sen Sayan, Nakamura Sunao, Lerman Amir, Matsuo Hitoshi, Francis Darrel P, Akashi Yoshihiro J, Escaned Javier, Davies Justin E.

タイトル:'Avulsion Injury' of the artery by a suture-mediated closure system during transcatheter aortic valve implantation.

雑誌:The Journal of Invasive Cardiology , 2020;32(7):E193.

著者:Kaihara Toshiki, Higuma Takumi, Kuwata Shingo, Koga Masashi, Watanabe Mika, Okuyama Kazuaki, Kamijima Ryo, Izumo Masaki, Ishibashi Yuki, Tanabe Yasuhiro, Akashi Yoshihiro J.

タイトル:Seasonal variations in the pathogenesis of acute coronary syndromes.

雑誌:Journal of the American Heart Association , 2020;9(13):e015579.

著者:Kurihara Osamu, Takano Masamichi, Yamamoto Erika, Yonetsu Taishi, Kakuta Tsunekazu, Soeda Tsunenari, Yan Bryan P, Crea Filippo, Higuma Takumi, Kimura Shigeki, Minami Yoshiyasu, Adriaenssens Tom, Boeder Niklas F, Nef Holger M, Kim Chong Jin, Thondapu Vikas, Kim Hyung Oh, Russo Michele, Sugiyama Tomoyo, Fracassi Francesco, Lee Hang, Mizuno Kyoichi, Jang Ik-Kyung.

タイトル:Rationale and design of therapeutic Aagiogenesis by cell transplantation using adipose-derived regenerative cells in patients with critical limb Ischemia ― TACT-ADRC multicenter trial ―.

雑誌:Circulation Reports , 2020;2(9):531-535.

著者:Shimizu Yuuki, Kondo Kazuhisa, Fukumoto Yoshihiro, Takamura Masayuki, Inoue Teruo, Nagata Tokuichiro, Akashi Yoshihiro J, Yamada Yoshihiro, Kuwahara Koichiro, Kobayashi Yoshio, Shibata Rei, Murohara Toyoaki.